- Rovdyrtapene langt større enn erstatningene

Norges Bondelag er enig med Riksrevisjonen i at det er for dårlig kontroll med erstatningene for sau og lam som blir tatt av rovdyr.