Oljefondet har passert 3.000 milliarder kroner

Det norske oljefondet, Statens pensjonsfond utland, har nå passert 3.000 milliarder kroner.