Oslo Havn-dumpingen inn for Høyesterett

Oslo Havn ble frifunnet i tingretten, og lagmannsretten forkastet anken. Nå har statsadvokaten klaget deponeringssaken inn for Høyesterett.