Ingen farlige brannslukkingsapparater

Det var aldri noen fare for elevene som torsdag ble evakuert fra Oslo-skolene. Ingen av de over 500 brannslukkingsapparatene ved skolene var av typen med feil.