Null trafikkvekst i Norge

Veksten i biltrafikken i her i landet flater ut. I hovedstaden gikk trafikken ned i fjor.