- Mange muslimer er redde

Mange muslimer ringer til Islamsk Råd Norge fordi de er redde etter negative medieoppslag om muslimer den siste tiden.