Orderud håper på frifinnelse

Veronica Orderud har tro på at Tore Sandbergs nye beviser kan bidra til å frikjenne henne og ektemannen Per.