14 milliarder til DnB NOR

DnB NOR unngår tøffe krav om lønnsfrys og bonusstopp når storbanken nå går veien om aksjeemisjon for å styrke egenkapitalen.