Sylvia Brustad eller ny utlysing

Ansettelse av Sylvia Brustad eller ny utlysing av stillingen ser ut til å være alternativene for den settestatsråden som må utnevnes for å behandle saken om fylkesmannvikar i Hedmark.