AMK-språk under lupen

Nødsamtaler fra folk med utenlandsk bakgrunn blir analysert. Målet er å finne ut hvorfor slike samtaler kan gå galt.