Innsatte kan bli satt fri under streik

Innsatte ved Bjørgvin fengsel i Bergen kan bli satt fri dersom de ansatte går ut i streik torsdag.