Sterk oppgang og nytt håp for skipsverftene

Hittil i år er det kontrahert skip for 7 milliarder kroner ved norske skipsverft. Det er dobbelt så mye som i hele fjor.