Frp: - For tidlig å trekke konklusjoner

Fremskrittspartiet ønsker flere fakta om mandagens bording av hjelpekonvoien til Gaza før partiet gjør seg opp en mening.