UNN: - Kreftoperasjoner må utsettes

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) mener liv og helse står i fare på grunn av sykepleierstreiken. Helsetilsynet er ikke enig.