486 pasienter fikk behandlingen forsinket

Ifølge en rapport fra den interne revisjonen ved Sykehuset Asker og Bærum fikk 486 pasienter forsinket behandling som følge av endrede datoer i journalene.