Opprør mot vingeklipping av lokalsykehus

Lokalpolitikere over hele landet gjør opprør mot deler av Stoltenberg-regjeringens helsereform.