Nødt til å bruke mer nødnettpenger

Det nye digitale nødnettet blir 110 millioner kroner dyrere, og kostnadsrammen må økes til 1.139 millioner kroner.