Kirkemøtet vedtok trosopplæring

Kirkemøtet vedtok på sitt møte i Tønsberg torsdag planen for trosopplæring i Den norske kirke.