• Norske dyrs velferd kritiseres. (Illustrasjonsfoto: Knut S. Vindfallet)

EU slakter norsk dyrevelferd

EFTAs overvåkingsorgan kritiserer Norge og Mattilsynet for manglende kontroll med dyrehelsen i norske fjøs.