Mener det er for enkelt å bli sykmeldt

Det skrives ut for mange sykmeldinger til folk med lettere psykiske lidelser, mener Norsk Psykologforening.