Høyere inntekt når far flytter

— Skilsmissebarn med far som bor langt borte tar mer utdannelse og får høyere inntekt enn de med far i nærheten.