Riksrevisjonen refser statseide selskaper

Riksrevisjonen kritiserer statseide selskaper for mangel på åpenhet fordi flere av dem utelater sjefenes lønninger fra årsrapportene.