La pasientopplysninger ut på nettet

Rundt 500 personer har vært inne og lest listene med pasientopplysninger fra Sørlandet sykehus som ved en feil ble publisert på nettet i høst.