Krever at UNEs makt begrenses

Kontroll— og konstitusjonskomiteen engasjerer seg i striden mellom ulike etater om kravene til opphold i Norge for asylsøkere.