Strammer inn alderspensjon for uføre

Oslo (NTB): Regjeringen vil stramme inn alderspensjonen for uføre, men en som blir uføretrygdet som 62-åring vil fortsatt få høyere pensjon enn en som velger å jobbe fram til 67 år, etter det NRK erfarer.