Regjeringen vil kappe fribeløpet til uføre

Oslo: Regjeringen går inn for å halvere fribeløpet som uføre kan tjene ved siden av stønaden, etter det NTB erfarer.