Nav-ansatte kritiserer egne arbeidsmetoder

De ansatte i Nav mener langt flere kunne vært i arbeid dersom Nav-systemet var annerledes.