Frp krever setteriksadvokat

Fremskrittspartiet krever at regjeringen umiddelbart fjerner riksadvokat Tor-Aksel Busch og førstestatsadvokat Lasse Qvigstad fra Treholt-saken.