Regjeringen vil gjøre det lettere å klage på toget

Regjeringen vil få på plass en felles klagenemnd for passasjerer med jernbane og fly tidlig neste år.