201 flere politiårsverk på fem år

I løpet av fem år er det blitt 201 flere politiårsverk her i landet. Økningen i politiets særorganer og påtalemyndigheten har vært langt større — over 1.500 årsverk.