Oljen kan være langt giftigere enn antatt

Olje fra det havarerte skipet Full City som ligger utenfor Langesund, kan være langt giftigere enn antatt. Det skal være vanlig å blande avfallsstoff fra industri inn i oljen.