- Lekser øker sosiale forskjeller

En rapport fra Statistisk sentralbyrå slår fast at lekser øker faglige og sosiale forskjeller mellom barn med velutdannede, ressurssterke foreldre og dem som ikke kan bidra i samme grad.