Kidnapperne skal ha krevd 5 millioner

Kidnappere skal ha krevd 5 millioner kroner i løsepenger for en familiefar i Oslo.