Høy rente på LO-kredittkort

Samtidig som LO krever lavere rente, er renten på kredittkortet organisasjonen tilbyr på over 20 prosent.