Kraftig økning av innbrudd i eneboliger

Forsikringsselskapenes erstatningsutbetalinger for bolig— og hytteinnbrudd økte med 27 prosent fra 2007 til 2008, viser ny statistikk. For eneboliger alene var erstatningsøkningen på hele 43,8 prosent.