To av ti anmeldelser om familievold ender med dom

Kvinner anmelder familievold som aldri før, men færre enn to av ti saker ender med dom.