- Bedre vedpolitikk kan dempe strømprisen

Organisasjonen Norsk Ved mener bedre statlige rammevilkår for vedproduksjon og vedfyring kunne gitt norske forbrukere mindre prishopp på strømregningen.