Reindriftsavtale på plass

Staten og reindriftsnæringen er blitt enige om en avtale for næringen med ramme på 101 millioner kroner. Avtalen gjelder i ett år fra 1. juli.