Barneombudet: - Små kommuner må samarbeide

Barneombud Reidar Hjermann mener små kommuner må samarbeide for å sikre en bedre barnevernstjeneste.