2891 personer uttransportert

Politiet sendte 2.891 personer uten lovlig opphold ut av landet i fjor. Det er 263 flere enn i 2007. Serbere, irakere, russere og eritreere utgjør de største gruppene.