Hver femte studieplass på lærerhøyskolene ledig

Av landets 2.640 studieplasser på 19 lærerhøyskoler er nesten 500 plasser ledige.