Med optimismen som varemerke

Jeg leder et land som står midt oppi to kriger, sa president Barack Obama, og tok dermed luften ut av kritikken mot fredspristildelingen.