• Overtidsbruken i politiet er doblet. Jon Ingemundsen

Politifolk jobber overtid igjen

I februar da arbeidskonflikten i politiet var på sitt mest intense, jobbet norske politifolk totalt 29.500 timer overtid. I juli kom løsningen, og i løpet av kort tid ble overtidsbruken mer enn doblet.