To av ti nye lærerårsverk går til undervisning

Norske elever må betale for at lærerne blir eldre og får redusert undervisningsplikt. Åtte av ti nye årsverk i barneskolen går til andre ting enn undervisning.