• Et tydelig trekk i studien er at de som bedret kondisjonen gradvis fra de var 15 og fram mot 18-årsalder gjorde det bedre på IQ-tester. (Illustrasjonsbilde) Pål Christensen

- God kondis gir høyere utdanning

Ungdommer med god kondisjon har økt sannsynlighet for å ta høyere utdanning, viser en fersk befolkningsstudie.