• Rettighetshaverne til «Max Manus»-filmen saksøkte Altibox for å få vite hvem som har lagt filmen ut på nettet. Jarle Aasland

Tvinges til å tyste på fildeler

I en innfløkt sak med hemmelige rettskjennelser og gjensidige anker, har Høyesterett bestemt at Altibox er nødt til å avsløre identiteten til den som la ut «Max Manus» til ulovlig fildeling.