Trapper opp med storstilt ambulansestreik

Hvis det ikke oppnås enighet i sykehusstreiken innen mandag, tas ytterligere 146 ambulansearbeidere ut i streik. — Svært alvorlig, mener arbeidsgiverne.