Navarsete vil diskutere Borten Moes utspill om tvang

Senterpartiets Ola Borten Moe foreslår å innføre tvungen bosetning av flyktninger i norske kommuner. Sp-leder Liv Signe Navarsete sier hun gjerne diskuterer saken.