Willoch: - Et fantastisk liv

Haakon Lie hadde et fantastisk liv og en fantastisk personlighet, om enn preget av et noe eksplosivt sinne, mener tidligere statsminister Kåre Willoch (H).