Butikkansatte vil ha dagligvarelov

Fagforbundet Handel og Kontor støtter helhjertet opp om matkjedeutvalgets forslag om en egen lov som regulerer maktforholdene i dagligvarebransjen,